Bygstad Brass

Årsmeldingar

I menyen til venstre vil du finne årsmeldingar tilbake til 1995 - første driftsåret etter samanslåinga av Bygstad skulemusikk og Bygstad hornmusikk til Bygstad skule- og hornmusikk.

I mars 2013 vart namnet på korpset endra til Bygstad Brass.