Bygstad Brass

Utmerkingar

Oversikt over musikantar som har fått NMF's åremålsmedalje og korpset sin 7 års statuett.

Åremålsmedallje og statuett blir tildelt musikanter med aktivt medlemskap i eit musikkorps tilslutta Norges Musikkorps Forbund.

   

NMF's åremålsmedalje

Utdelt av Norges Musikkorps Forbund for lang og aktiv teneste i eit musikkorps.

Tal år   Etternamn  Førenamn  Utdelt år 
40 års medalje   Brendsdal   Hermod   2010  
       
30 års medalje   Nilsen   Heidi   2017  
30 års medalje   Madsen   Fritjof   2014  
30 års medalje   Rusken   Ottar   2013  
30 års medalje   Thorsen   Siv Iren   2012  
30 års medalje   Madsen   Roald   2010  
30 års medalje   Bareksten   Frode   2010  
30 års medalje   Ødven   Christian   2010  
30 års medalje   Øvrebø   Arne   2010  
       
20 års medalje   Aase   Trond   2018  
20 års medalje   Sagmo   Trine Lise   2018  
20 års medalje   Ottemo   Arvid   2015  
20 års medalje   Øvrebø   Inger Hageberg   2013  
20 års medalje   Thorsen   Siv Iren   2010  
20 års medalje   Rusken   Ottar   2010  
20 års medalje   Madsen   Fritjof   2010  
20 års medalje   Nilsen   Heidi   2010  
7 års statuetten

Utdelt frå 1995 til musikantar med 7 års aktivt medlemskap i korpset.

Etternamn  Førenamn  Utdelt år 
Øvrebø   Anders Adler   2019  
Vange   Irene   2014  
Førde   Annbjørg   2014  
Bareksten   Marte Gråberg   2014  
Thorsen   Fredrik Standnes   2014  
Rusken   Håvard   2011  
Ødven   Sara   2009  
Yndestad   Martin   2008  
Aase   Trond   2005  
Solberg   Marianne Helle   2000  
Nistad   Inger Lise   2000  
Øvrebø   Sveinung   1999  
Grytten   Mette   1999  
Kårstad   Gry Therese   1998  
Eide   Kjell Arne   1998  
Berg   Renate   1998  
Kårstad   Mari Helene   1997  
Furnes   Eldbjørn   1997  
Bjørvik   Cecilie   1997  
Øvrebø   Cecilie   1996  
Myrmel   Eli   1996  
Kleiven   Erlend André   1996  
Fauske   Bård Magnus   1995  
Eide   Roger   1995