Bygstad Brass

Årsmøte 6. mars 2013

Årsmøte for Bygstad skule- og hornmusikk vart avvikla onsdag 6. mars kl 19.00 i "Banken" i Bygstad.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, vart det meldt inn ei sak frå styret; endre namn på korpset til Bygstad Brass. Dette vart vedtatt samrøystes. Ny logo er i arbeid. Vår grafiske designer Mette Grytten er sett på saken !

Leiar + to styremedlemmar stod på val; Arne Øvrebø + Hermod Brendsdal og Christian Ødven. Alle vart gjenvalt.

Styret i Bygstad Brass for 2014
Leiar Arne Øvrebø, kasserar Kjell Gillestad, styremedlemmar Irene Vange, Hermod Brendsdal og Christian Ødven.
Get Adobe Reader Read file
 Oversikt over alle styre- og utvalsmedlemmar 2014.


Get Adobe Reader Read file
 Referat frå årsmøte 6. mars 2013