Bygstad Brass

Ny logo på plass

Logo teikna av Kurt Erland (figur) og Mette Grytten (gratisk design)
Logo teikna av Kurt Erland (figur) og Mette Grytten (gratisk design)

Her er den nye logoen til Bygstad Brass. Kurt Erland, den tidlegare dirigenten vår, har teikna figuren, medan Mette Grytten, som er grafisk designer og musikant i korpset, står for den grafiske utforminga. Tusen takk til begge to !

Uniformsnemnda er alt i gang med i sjå på unforma og tilpasse bruken av logoen på denne. I tillegg blir det jobba med nye uniformsplagg. Spennande !

NB! Legg merke til at figuren er teikna med ein samanhengande strek.