Bygstad Brass

Flott basarhelg

På bildet; aspirantane våre (f.v.) Markus Sagevik Kleppe, Celia Oline Santistivan og Caroline Yndestad opptrer for første gang saman med Sande og Bygstad skulemusikk.

Det var ei vellukka basarhelg for korpset. Vi fekk inn over 60 000 kroner brutto. Det er "all time high". Vi hadde fått inn mange fine gåver frå næringslivet i Bygstad og i Førde. Tusern takk til alle som hadde gitt gåver og som støtta opp om basaren vår.