Bygstad Brass

Mange påmeldingar til hausten

Vi har fått inn i alt 11 påmeldingar til aspirantopplæringa på skulen til hausten. Det er veldig gledeleg, og lovar godt for rekrutteringa framover.

Tre elevar har deltatt på aspirantopplæringa siste året. Det er ikkje avklart kven som blir med inn i skulemusikken. 

Påmelde aspirantar hausten2016

Etternamn  Førenamn  Føresatt 
Berglihn   Lena   Kristine Berglihn  
Bjørvik   Gunvor Marie   Marit Solveig Nedrebø  
Båtevik   Olea Hestad   Audhild Hestad  
Hatlenes   Aleksander   Britt-Helen Hatlenes  
Hjelmeland   Fredrik Gunnar   Oksana Hjelmeland  
Kapstad   Camilla Linnea   Marita Helland  
Mazur   Jakub   Anna Faszczowa-Mazur  
Skilbrei   Albert Alexander Lundekvam   Mona B Laukeland  
Standnes   Aileen Birkås   Øistein Standnes  
Søgnen   Leander   Linda V. Søgnen  
Ødven   Agate   Randi Espeland